Witamy na stronie naszego projektu!
Gra Edukacyjna: Dostępne środowisko zabudowane dla wszystkich pokoleń

(Building Inclusive environments for all Generations -BIG)

01

Kontekst

Brak dostępności w najbliższym otoczeniu w przestrzeni publicznej oraz budynkach użyteczności publicznej czy usługowych, stanowią główne zagrożenie dla wykluczenia społecznego. Szczególnie osoby z ograniczeniami fizycznymi, psychicznymi lub społecznymi są często zaniepokojone izolacją, ale również osoby w szczególnych okolicznościach, takich jak ciąża lub posiadanie dziecka w wózku, mogą chwilowo doświadczać problemów.

Gra przeznaczona jest dla różnych grup odbiorców:

– Profesjonalistów w organizacjach samorządowych I opiekuńczych działąjących na rzecz przedziwdziałąnia wykluczeniu I gospodarki
przestzrennej
– Wolontariuszy w organizacjach społęcznych, radach seniorów działąjących w obronie osób potrzebujących ineteligentnych I
przyjaznych starzeniu się przestrzeni
– Prywatnych osób takich jak studentów czy nieformalnych opiekunów potrzebujących właściwych przestzreni do własnych działań.

Inteligentne, zdrowe i przyjazne dla osób starszych środowiska zabudowane odpowiednie dla tych grup docelowych obejmują bezpieczne i wygodne przestrzenie mieszkalne, możliwość wyjścia, przemieszczania się i powrotu do własnego budynku bez barier, dostęp do usług zdrowotnych i socjalnych oraz możliwości aktywnego uczestnictwa. w życiu społeczności. Celem gry jest nie
tylko popularyzacja dostępnego budownictwa.

02

O projekcie

BIG to europejski projekt Erasmus +, współfinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus +, który koncentruje się na integracji społecznej.

W ramach projektu Educational game: Building Inclusive environment for all Generations (BIG) tworzymy dwuwymiarową wirtualną grę. Gracz będzie
mógł stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stają bohaterowie gry np mieszkanie z barierami architektonicznymi, zakupy przy równoczesnej opiece
nad dzieckiem, lub posiłek w restauracji mając słaby wzrok.

Opracujemy również metodologię warsztatów, aby wykorzystać grę w szkoleniach z udziałem osób z niepełnosprawnościami.

Będzie to dostępny publicznie, bezpłatny zasób Open Educational Resource, na platformie e-learningowej projektu wraz z potrzebnymi przewodnikami, instrukcjami oraz powiązanymi materiałami informacyjnymi.

03

Partnerzy

W projekt zaangażowanych jest pięć organizacji partnerskich w czterech krajach Unii Europejskiej.
04

Rezultaty projektu

Planowane rezultaty projektu to:
Metodologia warsztatowa I podręcznik dla terenrów

Aby zwiększyć efekt uczenia się, grę można rozegrać na warsztatach pod
okiem trenerów lub edukatorów.


Z instrukcjami, jak korzystać z gry.

05

News

These are our latest news: Oto nasze najnowsze wiadomości:
BIG_Board
BIG game: full speed ahead

The BIG game project started almost a year ago and is right on track to develop the game. The storyboard is ready and a designer to draw the characters has been assigned. We are looking forward to sha…

2nd round of workshops
BIG aims to promote social inclusion through a virtual game

SHINE 2Europe brought together architects, designers, a hospital administrator and several civil servants from different services, to validate the scenes of a virtual game with a main focus on social …

The kick-off online meeting 2020.DEC.03 (EN)

The BIG project’s kick-off online meeting The BIG project’s kick-off meeting took place online on the 3rd of December 2020 with the participation of all project partners.

First round of BIG workshops held in Germany

By Jana Eckert, ISIS On 19 February 2021, the first of two online workshops on game development took place in Germany. The workshop was conducted by the German project partner ISIS using the video con…

BIG and Carina speaking
BIG presented in the Interactions Symposium, Portugal

By Carina Dantas, SHINE 2Europe Carina Dantas, from SHINE 2Europe presented BIG to over 200 people at the Interactions Symposium in Portugal, discussing the challenges of ageing in the digital world. …

Screenshot of the second BIG workshop in Germany
Second online workshop on game development

By Jana Eckert, ISIS On 10 June 2021, the second online workshop on game development took place in Germany. The workshop was conducted by the German project partner ISIS. The aim of the workshop was t…

Teenagers workshop
SHINE held workshops with teenagers

In SHINE 2Europe, we just held two workshops with teenagers to better understand their needs, in the scope of the BIG Game – Building Inclusive Environments for All Generations (Erasmus+ project).

06

Pozostańmy w kontakcie!

Newsletter

Otrzymuj aktualizacje i wiadomości na swój adres e-mail    Media społecznościowe

    Wsparcie Komisji Europejskiej dla tego projektu i przygotowanie niniejszej broszury informacyjnej nie oznacza poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.