Przejdź do treści

Prowadzący/a

Na tej stronie znajdziesz materiały szkoleniowe, które możesz wykorzystać do zorganizowania warsztatów z grą BIG i wydania certyfikatu.

Warsztatów i podręcznik dla prowadzących

Narzędzie pomocnicze do organizacji warsztatów obejmujących cele edukacyjne związane z grą BIG:


Kompendium rozwiązań

Przegląd rozwiązań wspierających osoby z podobnymi wyzwaniami jak bohaterowie gry BIG:


Certyfikat uczestnictwa

Wzór certyfikatu dla uczestników warsztatów:


Walidacja i certyfikacja

Przegląd certyfikacji i walidacji edukacji nieformalnej w Holandii, Niemczech, Polsce i Portugalii oraz rozwój sytuacji w Europie Certification and validation: