Meteen naar de inhoud

Workshop in Duitsland om de workshopmethodologie te ontwikkelen en te testen

ISIS Institut für Soziale Infrastruktur

BIG-Workshop in Germany
Deelnemers aan de BIG workshop in Duitsland op 27.05.2022

De Duitse projectpartner ISIS, Institut für Soziale Infrastruktur, hield op 27 mei 2022 in Frankfurt am Main een workshop om de opleidingsmethoden te testen, waaronder het gebruik van het online leerspel. De deelnemers bestonden uit vertegenwoordigers van de werkgroep Mobiliteit en Veiligheid van de Adviesraad voor Senioren van Hanau, studenten en andere belangstellenden.  

De workshop omvatte het samen spelen van geselecteerde scènes van twee spelkarakters. De onderwerpen die aan bod kwamen waren, enerzijds, het creëren van inclusieve omgevingen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen en, anderzijds, omgaan met en leven met dementie. Door middel van levendige discussies kwamen de dagelijkse belemmeringen en uitdagingen van mensen met speciale behoeften aan de orde. Ook is gesproken over mogelijke maatregelen en acties om slimme, gezondheid bevorderende en leeftijdsvriendelijke omgevingen te creëren. 

De workshop leverde een vruchtbare en intergenerationele uitwisseling van ervaringen en ideeën op. Er werd waardevolle feedback gegeven over de inhoud en technische aspecten van het BIG spel met betrekking tot de geteste spelscènes. De deelnemers meldden ook dat ze veel konden meenemen voor werk, studie of privéleven. Ze gaven ook constructieve feedback over de uitvoering van de workshop.