Meteen naar de inhoud

Nederlands Inspiratietool “Leefomgeving Ouderen”

Door Willeke van Staalduinen, AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V.

Een samenwerkingsverband van Nederlandse organisaties zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Kenniscentrum voor Sport en Bewegen en VeiligheidNL hebben een Inspiratietool Leefomgevingen voor Ouderen ontwikkeld.  

De tool richt zich tot elke deskundige die zich bezighoudt met ruimtelijke ordening of met de gezondheid en het welzijn van ouderen. De tool nodigt uit om met ouderen in de gemeente in gesprek te gaan over de inrichting van de fysieke leefomgeving voor een actief en gezond leven. Dit hulpmiddel richt zich op de gebieden ontmoeten, fysieke omgeving, en sociale participatie om mobiliteit en zelfstandig wonen te kunnen bevorderen. Het biedt overzichten van behoeften en adviezen voor een groene, veilige en gezonde leefomgeving. Alleen in het Nederlands.